>> คณะผู้บริหาร
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • คณะผู้บริหาร

  รายชื่อผู้บริหาร
  ตำแหน่ง
  1.นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ
  2.นายสหวัสส์ เตชาชาญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  3.นายทิน หม่อง อาเย่ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
  4.นายสมอุ้ย ตั้งจิตต์ถวารกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้จัดการฝ่าย HSEQ
  5.นายธรรมรัฐ สร้อยสมบุญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และแผนกคลังสินค้า
  6.นางสาววัจนา สกุลแรมรุ่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน (สำนักเลขานุการบริษัท / แผนกจัดซื้อ) และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  7.นายนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved