>> มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  ภาพใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบมาตรฐาน ISO 17020


  บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบมาตรฐาน ISO 17020 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบเพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงานตรวจและการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ภาพโลโก้ The American Society of Nondestructive Testing (“ASNT”), American Petroleum Institute (“API”), European Norms (“EN”), The American Society of Mechanical Engineers (“ASME”), British Standards (“BS”), Deutsche Industrial Norms (“DIN”), Japanese Industrial Standards (“JIS”), American Society for Testing and Material (“ASTM”), Thai Industrial Standard Institute (“TISI”), American Welding Society (“AWS”) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ข้อกฎหมายของประเทศ และมาตรฐานอื่นๆ หากมีในอนาคต

     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved