TNDT เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ได้ถูกก่อตั้งในปี 2525 โดยกลุ่มนักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการตรวจสอบแบบ NDT โดยเฉพาะการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการตรวจสอบแรงดัน, การแลกความร้อน, เครื่องทำน้ำร้อน, ท่อและโครงสร้างในอุตสาหกรรมโรงกลั่น, โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, งานสร้างเรือ, งานนอกชายฝั่ง, งานก่อสร้างสะพานและอาคาร, และธุรกิจหนักอื่นๆ


ข่าวสารล่าสุด

TNDT รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
TNDT รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
TNDT ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA: Power Purchase Agreement) โครงการโรงฟ้าถ่านหิน ขนาด 20 MW เรียบร้อยแล้ว
TNDT รับรางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด” ประจำปี 2558
TNDT ร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลง (MOA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประเทศพม่า
TNDT ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการสำรวจแหล่งแร่ถ่านหิน “ทิวาเกะ” เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
TNDT ได้รับใบรับรองระบบงาน สาขาหน่วยตรวจ มอก.17020-2542 (ISO / IEC17020 :1998 )
TNDT เซ็น MOU สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพม่า
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน ที่ท่าขี้เหล็ก ผ่านการอนุมัติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
 

หน้าหลัก   l   เกี่ยวกับ TNDT   l   บริการ   l   ลูกค้า   l   พันธมิตร   l   นักลงทุนสัมพันธ์   l   ตำแหน่งงาน   l   ติดต่อเรา

Copyright 2007 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved