หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณธนรรจ์ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนจากบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (“TNDT”) รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved