หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559

คุณธนรรจ์ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนจากบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (“TNDT”) เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 ประเภท “ดีเด่น” ระดับจังหวัด เป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ และรณรงค์ “การลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์”


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved