หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT รับเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาวระดับที่ 1”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาวระดับที่1 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงแรงงาน โดยมีคุณ อำนาจ ผางาม ผู้จัดการ HSE เป็นตัวแทนในการรับ รวมถึงทีมงานฝ่าย HSE และฝ่าย HR เข้าร่วมงานฯ
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved